Sizi Arayalım

Müşterilerimiz bizim için önemlidir, dev farkı görmek için;

Telefonunuzu bırakın patent ve tescil hizmetlerimiz ilgili biz sizi arayalım. Dev Patent hizmet için her zaman yanınızda.
Sizi Arayalım
patent tescil

patent tescil

Yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlar patent verilerek korunur. Buluş kısaca sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanabilmekte ve yeni teknolojilerin üretilmesini, varolan teknolojinin ise gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka değişle buluş tarım da dahil olmak üzere sanayi ve teknoloji alanındaki somut bir sorunun çözümüdür. Patent, buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süreyle sınırlı olarak devlet veya diğer resmi patent ofisleri tarafından bahsedilen bir haktır.

Patent hakkı buluş sahibine sözkonusu ürünü satma, pazarlama konusunda bir ayrıcalık sağlamakta ve bu da yeni buluşların yapılmasını teşvik etmektedir. Patent hakkının buluş sahibine sağladığı bu ayrıcalık incelemeli patentte 20 yıl, incelemesiz patentte 7 yıldır.

Buluşların patent alarak korunabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olmadır.

Yenilik; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanmamış olmasını ifade eder.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması ise; buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan açıkça çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olmasını ifade eder. Bir başka değişle, tekniğin bilinen durumunu aşmak ortaya konulan buluş sayesinde konuyla ilgili olarak mevcut bilginin ilerisine geçilmesidir.
Son olarak sanayiye uygulanabilir olma; buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.

Dev patent patent vekilleri, buluşunuzun öncelikle Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde kararname hükümleri uyarınca tescil edilebilir olup olmadığ yönünden inceler ve bu konuda size detaylı bilgi verir.
Dev patent uzmanları, buluşunuzun patent olarak tescil edilebilir nitelikte olduğu kanaatine varırsa incelemeli veya incelemesiz patent sistemlerinden hangisinin tercih edileceği konusunda karar vermeniz için ihtiyaçlarınız ve buluşun maliyeti göz önüne alınarak yönlendirme yapar.

Buluş patent alabilir nitelikte değilse faydalı model olarak tescil edilebilirliği analiz edilerek size bu olasılık hakkında bilgi verilerek tavsiyede bulunulur.

Ücretiz danışmanlık hizmeti için hemen arayın. Telefon: 0(212) 211 50 60 – 0(532) 6863558

marka tescil

marka tescil

Dev Patent ayrıcalığı ve kalitesiyle geç kalmadan markanızı hemen tescil ettirin. Profesyonel marka tescil ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi arayın. Ücretsiz destek ve danışma hattımız: +90(212) 211 50 60

Marka üzerine konulduğu eşyanın ya da verilen hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeğe yarayan her türlü işarettir.

Markanın en temel işlevi ayırt etmektir. Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından orijinal ve karakteristik olmalıdır. İştigal konusunu tasvir eden, başkasının önceden tescil ettirdiği veya tescil başvurusunda bulunduğu markalar ayırt edicilikleri olmadığı gerekçesiyle tescil edilemez.

Ülkemizde marka hukuku mevzuatı marka korumasından faydalanabilmek için tescil ilkesini benimsemiştir. Yüksek Yargı kararlarında markanın önceden kullanımı yoluyla ayırt edicilik kazandırılması halinde hak sahipliğinin kabul edilebileceği kuralını benimsemiş olmakla beraber gerçek hak sahipliğinin kabulü için yoğun bir kullanımın kanıtlanması gerektiğinden ve markanın verdiği hakların tescilsiz markalar açısından kullanımı sıkıntı yarattığından markanın tescil edilerek kullanılması tavsiye edilir.

Dev Patent, deneyimli ekibiyle markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirlik durumu, marka yenilemeleri, benzer marka itirazları, marka lisans sözleşmeleri ve marka hukukuyla ilgili diğer bütün konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dev Patent, marka haklarıyla yakın alakalı olan alan adları konusunda da tescil başvurularının yapılması ve marka hakkına ihlal teşkil eden alan adlarının iptali için işlemler konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ücretiz danışmanlık hizmeti için hemen arayın. Telefon: 0(212) 211 50 60 – 0(532) 6863558

Tasarım Tescili

Tasarım Tescili

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının, çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

Bir tasarımın tescille ( tasarım tescili için) korunabilmesi için aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gereklidir

Yenilik
Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.
Ayırt edici nitelik
Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir.

Endüstriyel tasarım tescili 5 yıl için yapılır ve 5 yıllık süreler halinde 25 yıla kadar uzatılabilir.Dev Patent’in tasarım konusunda tecrübe sahibi Marka ve Patent Vekilleri, endüstriyel tasarımların tescil edilebilme koşullarını taşıyıp taşımadığını araştırıp bu konuda bilgilendirme yapılması, tasarım tarifnamesinin hazırlanması, endüstriyel tasarımların yurtdışı tescillerinin yapılması, tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap verilmesi ve görüş sunulması ile tasarım yenilemeleri takibi gibi tasarım konusunda ihtiyaç duyulan her türlü teknik ve hukuki desteği vermektedirler.

Ücretiz danışmanlık hizmeti için hemen arayın. Telefon: 0(212) 211 50 60 – 0(532) 6863558

ISO9001

ISO9001

Bu günün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayınlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir. ISO 9001 amacı farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak, ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelendirmesi, kalite ve müşteri memnuniyeti ile birlikte, değişen dünyanın gerçeklerini benimseyerek kalite sistemlerinizi sürekli iyileştirmeye yönelik bağlılığınızı ortaya koymanızı sağlamaktadır. Bu standard ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır.

Ücretiz danışmanlık hizmeti için hemen arayın. Telefon: 0(212) 211 50 60 – 0(532) 6863558

Referanslarımızdan bir kaçı gururla sunarız.

Marka tescil – Patent tescil ve Tasarım Tescil Hemen Başvurun

appstore

Dev Patent iPhone uygulaması yayında daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek için yukarıdaki butona tıklayabilirsiniz.

“İnsan ilişkileri ve hizmette son nokta. Dev Patent yetkilisi Barış bey’den aldığımız hizmetten çok memnun kaldık, teşekkür ederiz..”
Erdal ÇİÇEK, Maks Display
“Çözüm odaklı. Marka ve patent ile ilgili sorunlarımızı kısa sürede teşhis edip profesyonelce sonuca ulaştıran Dev Patent ekibine teşekkürler.”
Murat ARSEVEN, Sticker
“Heyecan hiç bitmiyor. Dev Patent ile birden çok iş yaptık heyecanları iş istekleri hep aynı çok memnunuz başarılarınızın devamını dilerim.”
Nilgün KISA, Contest
“Teşekkürler Dev Patent. com.tr adresi için almamız gereken belge için diğer firmalar 1 ay derken Marka Patent bize 1 haftada ulaştırdı.”
Sema SEFER, Firma Sahibi