Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 yıllık süre boyunca mesleki ve teknik eğitim alanında mezun olanları mesleki yeterliliklere yönelik işveren memnuniyetini, öğretmenlerin veya  öğrencilerin patent ve faydalı model başvurusunu, organize sanayi bölgesinde teknik okulların sayısını artıracak birçok uygulamayı hayata geçireceklerdir.

MEB 2015-2019 stratejik planlamasında yer alan bilgilerine göre, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırılacaktır.

Bu stratejiler çerçevesinde, meslek ve teknik orta öğretim mezunları mesleki yeterliliklerine göre işveren memnuniyet oranını yüzde 70’e kadar çıkartacaklar.

Bakanlık, mesleki ve teknik eğitimin iş dünyası ilişkilerini güçlendirmek için sosyal ortaklar ve sektör ile ilgili yapılan protokollere de devam edecek. Kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için sektör ve ilgili taraflarla işbirliğinde ve hayat boyu öğrenme kapsamında mesleki kursların çeşitliliği ve katılımcı sayısı çoğaltılacak.

2014’te 1 milyon 864 bin 308 olan sektörle iş birliği protokolleri kapsamında eğitim alan birey sayısının, 2019 sonuna kadar 2 milyona çıkarılması hedeflenmiştir. Organize sanayi bölgesindeki özel mesleki ve teknik okul sayısı da 20’den 120’ye yükseltilecek.