Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ
COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI
Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil
başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8’nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11’nci maddesinin
1’nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20’nci maddesi
gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon
tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.
COĞRAFİ İŞARET
Başvuru Tarihi : 21.02.2011
Başvuru No : C2011/010
Başvuru Sahibi : Balıkesir Aşçı Köfteci Ve Benzerleri Esnaf Odası
Başvuru Sahibinin Adresi : Hasanbaba Çarşısı Kat:5 No:436 Merkez Balıkesir
Coğrafi İşaretin Adı : Balıkesir Höşmerim Tatlısı
Ürünün Adı : Höşmerim
Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti
Coğrafi Sınırı : Türkiye
Coğrafi İşaretinin Kaynaklandığı Alan : Balıkesir
Kullanım Biçimi : Markalama
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:
Geleneksel ürünler kültür zenginliğini belirtmesi bakımından büyük bir önem taşıyan höşmerim tatlısı Orta Anadolu
ve Karadeniz bölgelerimizde de tanınmasına rağmen asıl ortaya çıktığı yer Balıkesir’dir ve Osmanlı döneminden günümüze
değin ulaşmıştır.
Balıkesir Höşmerim Tatlısının yapılış tarzı diğer bölgelerdeki benzerlerinden farklıdır. Höşmerim tatlımız doğadan
kaynaklanan nedenlerden dolayı değil de beşeri nedenlerden dolayı yöremize ait bir ürün olarak uzun yıllardır yerini almış ve
Balıkesir Höşmerim Tatlısı adı ile meşhur olmuştur. Genel olarak höşmerim tatlısı tuzsuz peynir, şeker, irmik, yumurta sarısı
ve renklendirici ile kaynatılarak yapılmaktadır. Höşmerim tatlısının içerisinde bulunan toplam malzemelerin oranları yüzde
olarak değerlendirildiğinde % 50 çiğ süt, %40 şeker, % 9 irmik, %0,98 yumurta sarısı ve %0,01 renklendirici (riboflavin
/tartrazin) kullanılır.
Üretim Metodu:
Yapılış usulü 100 kg taze çiğ süt alınıp 20 -25 gr lık peynir mayası ile mayalanır. 20/25 dakika sütün pıhtılaşması
beklenir. Süt pıhtılaştıktan sonra (taze peynire dönüşmek üzere) süt karıştırma aparatı (telli mikser) ile karıştırılarak
kırılması/dağılması sağlanır.
Peynirin kırılması işlemi ile oluşan peynir parçacıklarının top halinde büyük parçalar halinde değil de tatlının her yerine
dağılacak şekilde küçük parçalara ayrılmasını sağla