Dev Patent – Dev Kadro – Dev Tecrübe

Misyonumuz
Dürüst ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla fikir ürünlerinin koruma altına alınmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz
Dev Patent Müşterilerimize fikri ve sınai haklar konusundaki hizmetleri kalite ve etik değerlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aşarak sunmak ve Türkiye’de marka kültürünün oluşmasını sağlamaktır.

Görevimiz
* Taklit olmayan, özgün ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
* Etik bilince sahip olmak,
* Güven, dürüstlük, karşılıklı saygı ve açık iletişimi, işbirliğimizin temeli olarak almak,
* Ülkede bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak,
* İnsana, topluma, bilgiye ve çevreye duyarlılık,
* Her türlü deneyim ve bilgiyi paylaşmak,
* Sürekli öğrenen, gelişen ve yenilikleri izleyen bir organizasyon yapısını sürdürmek,
* Bilgi toplumu araçları ve bu araçların kullanımına yönelik altyapıyı güncel tutmak,
* Ortak amaç ve hedeflere hep birlikte, gelişen dostluklar ve yerleşen geleneklerle gerçek bir aile ortamı içinde ulaşmak

İlkelerimiz
* Müşterilerimize dürüstlük, yetkinlik ve nesnellikle hizmet edilmesi,
* Müşteri bilgilerini ve onların işleriyle ilgili kayıtların gizliliğine uyulması,
* Verdiğimiz hizmete uygun, yasal ve makul ücret ve giderler karşılığında hizmet verilmesi,
* Fikri hakların korunmasına ilişkin yansız kararlar alınmaya devam edilmesi,
* Müşterilerin fikri haklarının korunmasında, karşılaşılan güçlüklerle mücadele edilmesi,
* Haksız koruma önerilerinin desteklenmemesi,