Belirli bir yöreye ait, sadece bu bölgeden elde edilen ve bölge ile özdeşleşmiş olan ürünü gösteren ad veya işaretlere coğrafi işaretler denir. Coğrafi işaretleri ”menşe adı” ve ”mahreç işareti” olarak iki şekilde tanımlayabiliriz.

-Menşe adı: İlgili ürünün imalatı, işlenmesi ve diğer işlemlerinin her evresinin sınırları belirlenmiş olan coğrafyada gerçekleşmelidir.

-Mahreç işareti: İlgili ürünün imalatı, işlenmesi ve diğer işlemlerinin en az bir tanesi sınırları belirlenmiş olan coğrafyada gerçekleşmelidir.