-Buluş niteliğinde olmayan konulara (örn: keşifler, zihni faaliyetlere ilişkin planlar, edebiyat ve sanat eserleri, teknik özelliği olmayan bilgi toplama yöntemleri, insan veya hayvan vücudunda teşhis usulleri), ve kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı konulara faydalı model belgesi verilmez. ayrıca kimyasal bileşenler ,usulleri ve bu usullerle elde edilen ürünleri faydalı model belgesiyle korumak mümkün değildir.
“Faydalı model belgesi alarak koruma elde etmek için buluş sanayiye uygulanabilir olmalıdır.”

“Buluşun bir buluş basamağı içermesine gerek yoktur.”