Buluşlarına maliyeti nispeten daha az ve hızlı bir şekilde isteyen buluş sahipleri Faydalı Model Belgesi sistemini tercih edebilir. Faydalı Model Belgesi,koruma süresi 10 yıldır. Bu süre uzatılamaz.
Faydalı Model Belgesi başvurularında tekniğin bilinen durumuna ilişkin araştırma kriteri aranmaz.