Faydalı Model tescil sistemi patent tescili ile büyük benzerlikler taşır. Faydalı Model ve Patent sistemi arasındaki farklar bazı durumlarda Faydalı Model tescilinin tercih edilmesine neden olur.

İki sistem arasındaki temel farklar şunlardır:

1) Bir buluşun patent alabilmesi için Yeni olması, Buluş Aşaması içermesi ve Sanayiye Uygulanabilir olması gereklidir. Faydalı Model için ise sadece Yeni olması ve Sanayiye Uygulanabilir olması yeterlidir.

2) Patentlerin koruma süresi 20 yıldır. Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıldır.

3) Patent başvurularında araştırma ve inceleme aşamaları vardır. Faydalı Model başvurularında ise araştırma ve inceleme yoktur.

4) Faydalı Model başvurularının işlemleri daha basit ve ucuzdur. Ayrıca Faydalı Model başvurusu çok daha kısa sürede tamamlanır.