Yurtdışında Bir Ürün Var ve bu Türkiye de Yok Faydalı Model veya Patent Alabilirmiyim?

Hayır.Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye’de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Türkiye’de kullanılıyorsa yeni olarak kabul edilmez. Buluş konusu başvuru tarihinden önce Türkiye’de yapılan başka bir Patent ve Faydalı Model Belgesi başvurusunda açıklanmışsa, bu başvurular, başvuru tarihinden sonra yayınlanmış olsa dahi, buluş yeni sayılmaz.

“Yenilikte istisna olarak”

Başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden 12 ay öncesine kadar başvuru sahibi tarafından yapılan bir açıklama, buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz.Başvuru konusunun açıkça yeni olmadığını kanıtlamak için, genel olarak bilinen kitaplardaki metinlerden alıntı yapılabilir. Genel olarak kullanılan internet arama motorlarındaki basit bir aramanın sonuçları da yenilikten yoksun olma kanıtı olarak kullanılabilir.

Faydalı Model başvurusu İçin Neler Gereklidir?
Tarifname
En az bir istem
Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimler
bir özet
başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge

Faydalı Model Şekli İnceleme ve Yayınlama Süreci
Başvurunun buluş konusunun patent verilemeyecek nitelikte olup olmadığı buluş konusunun yeni ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığı incelenir.Patent uzmanı buluş konusunun yeniliğini tespit etmek için buluş konusunun kamunun genel bilgisi kapsamında olup olmadığını kontrol eder.

“Usullere Faydalı Model Belgesi Verilirmi?”

Usullere faydalı Model Belgesi verilmez Faydalı Model belgesinin usuller ve bu usullerle elde edilen ürünler için verilmesine izin vermez. Bu yüzden, buluş konusu kısmen ya da tamamen böyle bir usulle ilgiliyse, Faydalı Model Belgesi verilemez. Aynısı bu usullerle elde edilmiş ürünler için de geçerlidir.

“Kimyasal Bileşenlere de faydalı Model belgesi verilmez.”

Kimyasal bileşenler için de Faydalı Model Belgesi verilmemesini öngörür. Ancak bu kimyasal bileşen içeren ya da bu bileşenlerden oluşan her maddenin kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Açıkça kimyasal bir etkiye sahip değilse veya kimyasal bir reaksiyonla bir ilgisi yoksa,madde kabul edilebilir.

Faydalı Model red edilme süreci

Faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tespit edilirse,işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında,kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi için, başvuru sahibine, kararın tebliği tarihinden itibaren üç ay süre verilir.

Faydalı Model Yayın Süreci

Başvuru sahibi eksiklikleri giderdiğinde TPE başvurunun bültende yayınlanacağını bildirir. Yayınlanma tarihinden itibaren, başvuru kamu incelemesine açılır.

Faydalı Model Yayınına itiraz

Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak sunulmalı ve itirazı destekleyecek kanıtlar da eklenmelidir.Bir faydalı model belgesinin