Sınai mülkiyetle ilişkili (patent, marka, tasarım, inovasyon, teknoloji) üniversite öğrenci kulüp ve toplulukları, 29 Mart 2013 tarihinde Ankara’da, Türk Patent Enstitüsü’nde “I. Üniversite Öğrenci Kulüpleri Sınai Mülkiyet Zirvesi”nde bir araya geliyor.

Zirve öğrenci kulüplerinde sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmanın yanı sıra, Türk Patent Enstitüsü ile öğrenci kulüpleri arasında muhtemel işbirliği alanları ve gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında tartışma zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Öğrenci Kulüpleri Sınai Mülkiyet Zirvesi, Türk Patent Enstitüsü, Avrupa Patent Ofisi ve Avrupa Birliği İç Pazar Uyum Ofisi işbirliğiyle yürütülen “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi”nin önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.

Avrupa Patent Ofisinden temsilcilerin de konuşmacı ve gözlemci olarak katılacağı Zirveye, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerden, yaklaşık 50 öğrenci kulübü temsilcisinin katılımı bekleniyor.