“Firmalara İş Güvenliği Uzmanı sağlayarak aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.”

1. Rehberlik ve Danışmanlık

a) İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlama ve organizasyonlara katkıda bulunmak

b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek

c) Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak

2. Risk Değerlendirmesi

a) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak

b) Gerekeli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak

3. Çalışma Ortamı Gözetimi

a) Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak

b) Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak

c) Periyodik eğitimleri yapmak

d) Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak

4. Eğitim ve Bilgilendirme

a) İş güvenliği talimatlarını hazırlamak

b) İş sağlığı talimatlarını hazırlamak

c) Risk değerlendirme eğitimlerini vermek