Türk Patent Enstitüsünün de destek verdiği IX. KOBİ Zirvesi, 20-21 Mart’ta İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

KOBİ’lerin rakebet gücünün artırılarak ulusal ekonomi içerisinde etkin bir şekilde var olması için neler yapılabileceğine dair konuların masaya yatırıldığı zirvede “KOBİ’ler için Yeni Fırsatlar ve Pazarlar” olarak belirlenen ana tema çerçevesinde, özel ve kamu sektöründen üst düzey yöneticiler bir araya gedi.

İki gün süren IX. KOBİ Zirvesi kapsamında, alanlarında uzman konuşmacılarca “Dünya’da ve Türkiye’de Mali ve Finans Politikalarının Piyasalara Etkisi”, “Başarıya Giden Yolda, Teşvikler ve Destekler”, “KOBİ’ler Yeni Pazarlar ve Rekabet Destekleri, “KOBİ’lerde Bilişim ve İnovasyon Formu” ve “Piyasalarda Meydana Gelen Yeni Gelişmelerin Sektörler Üzerindeki Etkileri” konuları ele alındı.

Türk Patent Enstitüsü’nün temel faaliyet alanı olan sınai mülkiyet hakları, birçok yönüyle KOBİ’lerin rekabet gücüne katkı sağlayan mekanizmaların başında geliyor. Türk Patent Enstitüsü etkinlik süresince, ihtiyaç duyan katılımcılara sınai mülkiyet hakları konusunda bilgi desteği sundu.