Bünyesinde farklı sektörlerden, dünyanın önde gelen birçok markasını barındıran Marka Koruma Grubu’nun 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; fikri mülkiyet haklarının sürdürebilir yatırım ortamı, adil rekabet koşulları, ekonomik ve toplumsal gelişim için kritik olduğu ifade edildi. Dünya ekonomisinin küreselleşmesine paralel olarak “ulusal rekabet gücü” kavramının giderek daha fazla önem kazandığını belirten Marka Koruma Grubu, fikri ve sınai mülkiyete dayalı ekonomilerin küresel rakipleri karşısında üstünlük elde ettiğini vurguladı.

Marka Koruma Grubu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye 2023 yılında iki trilyon dolar milli gelir, beş yüz milyar dolar ihracat, yüzde üç Ar-Ge yoğunluğu ve en az 10 küresel marka oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun için Türkiye’nin yenilikçiliği, teknoloji transferini teşvik eden, inovasyon odaklı bir ekonomiye geçmesi kaçınılmazdır.

Böylesi bir dönemde; marka, patent ve telif gibi tüm fikri ve sınai hakların ve sahiplerinin korunduğu; sahte, taklit, korsan ve kaçak dahil tüm yasadışı ürünlerin üretim ve ticaretinin engellendiği bir yasal çerçeve şarttır. Bugün ülkemizde taklit ve korsanın yıllık ekonomik değerinin 10,6 milyar dolar düzeyine ulaştığı ve bunun gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde birinden fazlasına denk geldiği, ayrıca kaçak dolayısıyla uğranılan kaybın milyarlarca dolar olduğu düşünüldüğünde, markaların karşı karşıya olduğu tehdit açık olarak görülmektedir.

Özellikle uluslararası yatırımcıların ve markaların Türkiye’yi dikkatle takip ettiği, iş ve yatırım stratejilerini belirlerken değerlendirdiği böylesi bir dönemde, hak sahiplerinin yatırımlarını koruyabildiği bir iş ortamı “ulusal rekabet gücü” açısından önemlidir. Hem mevcut markaları güvence altına almak, hem yeni markalar inşa etmek, hem de ülke ekonomisini ve tüketicileri yasadışı ticaretin etkilerinden korumak için fikri mülkiyetin korunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kapsamlı politikaların geliştirilme sürecinde iş dünyasının görüşlerinin önemli olduğunu ve sektörlerin katkı sağlayabileceğini özellikle belirtir, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Gününü kutlarız.”