Ne?
Neler marka olabilir: Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olabilir.

Marka Nedir: Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır.

Marka Kriteri Nedir: Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan “Ayırt Edici Özelliği”nin bulunması gerekliliğidir.
Marka Tescil Nedir: Marka tescili de bu işaretlerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından gerekli süreçler ve işlemler tamamlandıktan sonra bir belge ile koruma altına alınmasıdır.

Ne yapılır: Tescilli Marka normal bir mal ya da hizmet gibi alınabilir ve satılabilir hatta miras bırakılabilir. Ama en önemlisi ürün ve hizmetlerin sunulmasında tanıtılmasında güven içinde kullanılabilir.

Nereden?
Marka nereden tescil edilir: Marka tescili ülkemizde TPE Türk Patent Enstitüsünde başvurusu alınan ve tescile bağlanan bir işlemdir.

İlk işlem nereden başlatılır: Marka tescil işlemlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla ilk temasa geçilecek yer vekillik yapmaya yetkili bir marka ofisi olmalıdır.

Nasıl?
Gerekli başvuru şartlarını sağlayan, ayırt edici özelliğe sahip, tescil olmasına engel olmayan işaretler ve ibareler için;

Aşama) Sınıf belirleme
Aşama) Marka araştırmasının yapılması
Aşama) Marka başvuru evraklarının tamamlanması
Aşama) Marka başvuru ücretinin yatırılması
Aşama) Marka başvurusunun yapılması
Aşama) Başvurunun TPE tarafından şekli açıdan incelenmesi
Aşama) Başvurunun TPE tarafından hukuki açıdan incelenmesi
Aşama) Başvurunun Bültende Yayınlanması
Aşama) Başvurunun Belgeye Bağlanması
Aşama) Marka Tescil Belge Ücretinin Ödenmesi ve Marka Tescil Belgesi Alınması
TPE: Türk Patent Enstitüsü

Neden?
Neden marka tescili: Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları “marka tescili” ile koruma altına almalıdırlar. “Marka tescili” kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve güçlü kanuni yoldur.

Neden vekil aracılığı ile: Marka vekili daha başvuru aşamasında bilgi ve tecrübesi doğrultusunda tescil sürecinin sağlıklı sonuçlanmasını sağlar. Doğru sınıf belirleme, isim ve işaretin tescile uygunluğu ve riskleri, başvurunun şekli açıdan doğru yapılması, tescil aşamasında karşılaşılabilecek itirazların ve olumsuz kararların karşılanması gibi konularda marka sahibini doğru yönlendirir. Hak kayıplarına uğranmasını engeller.

Ne Zaman?
Ne zaman başvurulur: Marka örneği hazırlanması, gerekli vekaletnamenin alınması ve ücretin ödenmesine müteakip hemen başvurusu yapılabilir.

Ne