Gerekli başvuru şartlarını sağlayan, ayırt edici özelliğe sahip, tescil olmasına engel olmayan işaretler ve ibareler için;

Aşama) Sınıf belirleme
Aşama) Marka araştırmasının yapılması
Aşama) Marka başvuru evraklarının tamamlanması
Aşama) Marka başvuru ücretinin yatırılması
Aşama) Marka başvurusunun yapılması
Aşama) Başvurunun TPE tarafından şekli açıdan incelenmesi
Aşama) Başvurunun TPE tarafından hukuki açıdan incelenmesi
Aşama) Başvurunun Bültende Yayınlanması
Aşama) Başvurunun Belgeye Bağlanması
Aşama) Marka Tescil Belge Ücretinin Ödenmesi ve Marka Tescil Belgesi Alınması
TPE: Türk Patent Enstitüsü