Markalaşmak nedir? Marka nedir? Çokça sorulan ve üzerinde durulan bir konu.

Markalaşmak nedir sorusuna verilecek en güzel cevaplardan biri: Markalaşmak, beyazlığa kanat çırpmak, mükemmelleşebilmektir. Daha iyi hale gelmek, daha iyisini sunmaktır. Bunu yapabilmek içinde, birçok önemli faktör vardır.Şimdi bunları inceleyelim:

1)Yönetim, markanın vizyonudur. Aslında markayı marka yapan, yönetimidir. Yönetimin vizyonu, markalaşmanın en önemli adımıdır. Yöneticinin vizyonu yeterli değilse, kendini ve şirketini geliştirmek için çalışmalar yapmıyorsa, o şirketin markalaşması zordur. Çünkü markalaşmak, birçok şeyden fedakarlık yapmayı gerektirir. Bunlara katlanabilecek, kabul edebilecekseniz markalaşabiliyorsunuz.

2)İnsan kaynağı. Markalaşma yolunda en önemli adımlardan biri insan kaynağıdır. İnsan kaynağının kalitesi, ürüne de yansır, hizmet kalitesine de. Bu yüzden markalaşmak isteyen bir firmanın, en fazla üzerinde durması gereken konuların başında, insan kaynakları geliyor. İnsan kaynakları, aynı zamanda şirketin yapısı hakkında fikir sahibi olmanızı kolaylaştırır. Çalışanı mutlu olmayan bir şirketin, markalaşması zordur. Burada ince bir detay var.Bazı şirketler markalaştıktan sonra insan kaynağı kalitesini düşürüyor, çalışanlara eski hassasiyeti göstermiyorlar. Bu durumda çalışan mutsuz oluyor, zamanla bu markaya yansıyor. Marka kısa vadede olmasa bile, uzun vadede kaybediyor.

3)Müşteri hizmetleri, markaların güç merkezleridir. Müşteri, markanın canıdır. Can damarıdır. Gelişim ve ortaya çıkış nedenidir. Müşterisi güçlü olmayan markanın, ömrü uzun olmaz. Müşterisine sahip çıkan, onu mutlu eden markanın müşterisi de ona sahip çıkar. Bu yüzden müşteri hizmetlerini, müşteri memnuniyetini çok üst düzeyde tutmak gerekiyor. Bunu sağlayamayan firmalar güç kaybediyor. Çünkü artık eskisi gibi değil. Müşterinin önünde birçok alternatif var. Birini beğenmezse, diğerini seçebiliyor. Müşteri sadakati eskisi gibi değil.

4)Ürün, markanın bel kemiğidir. Markayı tercih etme nedenini oluşturan, üründür. Ürünün tercih edilebilmesi için, farklılaşması gerekir. Diğerlerinden ayrılması, daha iyi şeyler sunması gerekir. Bir mağazaya gittiğinizde yüzlerce farklı marka ve ürün görüyorsunuz. Bir markanın ürününün, diğer ürünler arasından sıyrılıp kendini göstermesi, markayı büyüten, güçlendiren bir durum. Bu yüzden ürünün kalitesi, ürünün ne vaad ettiği, müşteriye faydası, müşterinin beklentisinin önüne geçebilmesi, marka için çok önemli noktalar.

5)Pazarlama: Öncelikle belirtmek isterim ki, pazarlama ile satış aynı şey değildir. Bazı yerlerde aynı şey gibi kullanımları olsa da, birbirinden farklıdır. Basit bir şekilde şöyle tarif edebiliriz: Pazarlama, müşteriyi şirkete getirme, satış da eli dolu göndermektir. Yani pazarlama orta, satış goldür. Markalaşma yolunda en önemli adımlardan biri pazar