Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Telif Haklarının korunması ve yönetilmesi ticari rekabet gücünün artırılmasının en önemli unsurlarından biri olmuştur. Şirketlerin en kıymetli varlıklarından olan bu hakların etkin bir şekilde korunması ve yönetilmesindeki başarı ise; doğru çözüm ortağının seçilmesine bağlıdır Bu tür çalışmaları yaparken alacağınız teknik destek ve hizmet kalitesi kuşkusuz önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda ürünlerin dizaynları, buluşlar ve geliştirmelerin tescil edilmesi konusunda teknik destek sağlıyorum.

Destek Sağladığım Konulardan Bazıları:

*Tasarım ekibi ile ortak çalışmalar yaparak telif ve mevcut patent ihlalleri konusunda çözüm sağlanması: İhlal ve tecavüz hallerinde yapılması gereken tüm değerlendirmelerin, hem buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman hem de patent/faydalı model işlemleri ve koruma kapsamı hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olan bir uzman tarafından yapılması önem taşımaktadır.

*Yurtiçi, Yurtdışı Patent-Tasarım araştırmalarının yapılması: Her patent tescili başvurusu öncesi, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent araştırması yapılmaktadır. Bu patent araştırması sonucunda, bir patent araştırma raporu düzenlenmektedir. Bu raporda, patent başvuru konusu buluşla alakalı teknikte bilinen en yakın patent dokümanları belirlenir, bu dokümanlar ile buluşun farklılıkları yorumlanır. Bu yorumlar ışığında, patent başvurusunun yapılıp yapılmayacağına karşılıklı olarak karar verilir.

*Patentleme çalışmaları konusunda teknik destek: Patent tescili başvurusu yapılmadan önce, patent başvuru dokümanlarının (tarifname, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Patent tarifnamesinin hazırlanması, uzmanlık isteyen bir konudur. Bu nedenle patent başvurularının, konusunda uzman ve tercihen mühendislik kökeni bir uzman ile çalışmak gerekmektedir.

*Yıllık Harç Ödenmelerinin takibi: Korumanın devam edebilmesi ve belgenin geçerliliği için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden zamanda yıllık koruma ücretleri ödenmelidir. Bu ücretler başvuru tarihine denk gelen sürede ödenmelidir. Süreyi kaçıranlar için, sonraki 6 ay içinde %25 cezalı ödeme hakkı mevcuttur. Bu tarihin de geçmesi durumunda var olan tescil iptal olur ve belgenin sağladığı durum ortadan kalkar.