BAŞVURU ÖNCESİ YAPILACAKLAR

Buluş olduğu iddia edilen şey gerçekten buluş mudur diye uzman bir patent vekili tekniğin bilinen durumu konusunda bir ön-araştırma yapar,
Ön araştırma sonucunda buluş olduğuna karar verilirse, buluş sahibinden buluşu ayrıntılı bir şekilde anlatan taslak bilgi, belge ve resimler alır,
Patent vekili buluşçudan aldığı bilgi ve varsa resimlerle buluşu anlatan patent tarifnamesini usulüne uygun bir şekilde yazar, buluşçuya bu patent tarifnamesini incelenmek üzere gönderir. Buluşçu bu tarifname üzerinde önerilerini bildirir veya gerekli gördüğü düzeltme/ekleme/çıkarma/değiştirme işlemlerini yapar ve patent vekiline yollar.
Patent vekili nihai patent tarifnamesini buluşçu ile istişare ederek tamamlamış olur.