Risk Analizi Hizmetimiz

Risk analizi gereken durumlar

İş yerinde, daha önce hiç risk değerlemesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişiklerin olması durumlarından risk değerlendirmesi yapılması gereklidir.

Yeni bir makine veya ekipman alınması
Yeni tekniklerin geliştirilmesi
İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması
Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması
İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi

Risk Analizi Değerlendirme Süreçleri

a) Planlama

b) İş yerindeki yürütülen çalışmaların sınıflandırılması

c) Bilgi ve veri toplama

d) Tehlikelerin tanımlanması

e) Risk analizi

f) Risk değerlendirmesi

g) Önlemlerin belirlenmesi

h) Risk değerlendirme raporu hazırlama

ı) Denetim, izleme ve gözden geçirme

Acil Durum Planlaması

Acil Durum Planlaması, meydana gelebilecek yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır. Acil Durum Planlaması çerçevesinde en az altı ayda bir yapılacak tatbikatla personelin eğitimi ve meydana gelebilecek zarar ve hasarların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Firmalar olası acil durumlara hazırlık için şu maddeleri belirlemelidir :

1. Tahliye
2. Acil durum ekipleri
3. Haberleşme organizasyonu
4. Toplanma bölgeleri
5. Medya ile ilişkiler
6. Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlanması
7. Kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler