Fikri ve Sınai mülkiyet varlıkları şirketlerin en önemli varlıklarıdır. Bu varlıkların şirketlerin en önemli sermayeleri olduğundan da hiç şüphe bulunmamaktadır. Bu varlıklar çok iyi yönetilerek rakiplere karşı, rekabet avantajı sağlanabilir, şirketlere normal ürün gelirlerinin haricinde ayrıca ek gelirler sağlanabilir. Burada önemli olan husus, şirket içinde YENİLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK üzere çalışmaların yapılmasıdır.
Bir çok kişi yeniliklerin sadece ileri teknoloji şirketlerinde ve çok büyük sermayeli şirketlerde yapılabileceğini düşünmektedir, ancak durum sanıldığı gibi değildir Dünyanın değişik ülkelerindeki ve ülkemizdeki patentlere ve faydalı modellere baktığımızda belirli bir oranını çok büyük teknoloji şirketleri ve uluslar arası çalışan şirketler almasına rağmen , yüz binlerce patent ve faydalı modelin küçük ölçekli firmalar hatta bireysel buluşular tarafından tescil ettirildiğini ve bu buluşlardan yüksek miktarlarda lisans ücretleri kazandıkları da bilinen bir gerçektir.

İster büyük , ister küçük ölçekli bir firma olsun, şirketin istikrarlı büyümesi , fark oluşturması ve rekabet edebilmesi için mutlaka Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi olması gerekmektedir. Şirketler için Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejilerinde kullanabilecekleri ve değerlendirecekleri 3 Stratejiyi dikkatinize sunuyoruz. Bu 3 stratejiyi kullanan firmalar rakiplerine fark atmada sürekli önde olacaklardır.

1-Fikri ve Sınai Mülkiyet Varlıklarını anlayarak işe başlayın:

Markalar, patentler,faydalı modeller , endüstriyel tasarımlar,ticari sırlar, telif hakları gibi bir çok fikri ve sınai mülkiyet hakkı çeşidi bulunmaktadır. Bu varlıkların her birinin korunması ayrı kanun ve prosedürlere tabidir. Şirketler bu varlıklardan hangilerinin , portföylerinde bulunduğunu ve korumalarını nasıl yaptıklarının iyi tespit etmelidir.

2-Şirketiniz için uygun Fikri ve Sınai Mülkiyet Çeşitlerini Belirleyin :

Şirketiniz için en uygun fikri ve sınai mülkiyet çeşidi hangileriyse onları belirleyin ve onları geliştirmek ve portföyünüzü genişletmek üzere hedefler belirleyin. Örneğin şirketiniz bir makine firmasıysa; Sizin için en önemli varlık patent portföyünüzün genişliği olacaktır. Eğer bir yazılım firması iseniz en önemli varlıklarınız telif hakkına sahip olduğunuz yazılımlarınız olacaktır.

3-Yönetim Kadrosu ve Tüm Personelinize Yenilik Kültürü Aşılayın ve Yenilikleri Teşvik Edin:
Ürün geliştirme konusunu sadece Ar-Ge departmanıyla sınırlamayın. Yönetim kadrosu dahil bütün personelinize yenilik kültürü aşılayın ve üretimde, iş süreçlerinde, tasarruf da her türlü işlerinde yenilik yapmalarını teşvik edin, yaptıkları yenilikleri ödüllendirin.

Kısacası rakiplerinize fark atmak ve daha çok kazanmak için sürekli yenilik yapın, yenilikleri teşvik edin.