TANINMIŞ MARKA NEDİR?

Tanınmış marka; “Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir.

Hem üretici hem de alıcı kitlelerin marka tescili ile ilgili çelişkiye düşmelerinin en büyük sebep belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış, büyük emek ve yatırımlar yapılan markaların 3. kişilerce hem izin alınmadan hem de kötü itibar yaratacak şekilde kullanılmasıdır.

Bu yüzden yüksek tanınmışlık düzeyi ve itibar sahibi markaların, markanın itibarına ya da ayırt edici gücüne zarar verebilecek nitelikteki kullanımlara karşı, marka hukuku çerçevesinde korunmaları gerekmektedir. Bu sayede büyük emek ve masrafla yaratılan markanın haksız kullanımı ve sömürülmesi engellenebilecektir.

Bu durumda da tanınmış marka tescili ve bu konudaki ulusal ve uluslar arası düzenlemeler devreye girmektedir. Çünkü 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre; belirli mal veya hizmetler için tescil edilmiş bir markanın farklı mal veya hizmetler için tescili mümkündür. Ancak tanınmış markalar bunun istisnasını oluşturmaktadır.