İcada dair teknik bilgilerin, çizimlerin ve çeşitli resimlerin yer aldığı bu patent taslağının icat sahibi tarafından hazırlanması söz konusu olduğu gibi, bu işi profesyonel olarak yapan bir “patent vekilinden” de konu ile ilgili yardım alınabilir. Patent vekilleri mucitlerin icatlarını anlattığı taslakları resmi makamlara sunulmak üzere prosedüre uygun bir hale getirir ve bu aşamadan sonra taslak bir patent tarifnamesine dönüşür. Türk Patent Enstitüsü’ne gerekli patent başvurusu ödemesinin yapılması ve patent başvuru dilekçesinin de doldurularak sunulmasının ardından hazırlanan patent tarifnamesi de ilgili dilekçe ile birlikte sunulur. Enstitü, kişiye bir “patent başvuru numarası” verir ve yapılan başvuruda sunulan patent tarifnamesini inceleyerek herhangi bir sorun olup olmadığını denetler. Resmi araştırmalar için başvuru sahibi 15 aylık süre içinde tüm ödemeleri yaparsa, enstitü buluş hakkında kapsamlı bir araştırma yapar ve bu konu hakkında bir rapor yazar. Raporun olumlu olması halinde patent başvurusu yapan kişi bu sefer de “Tescil Belgesi” düzenlemeleri için bir ücret öder ve bu şekilde de patent hakkını resmi olarak ifade eden patent belgesine sahip olur.