Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye’nin marka haritası çıkarıldı.

 

 

Bu verilere göre Marmara Bölgesi marka tescil konusuna verdiği önemi rakamlarla da ortaya koyarken Kendini en yakın takip eden İç Anadolu bölgesini de marka başvurularıyla 4’e katladı. Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan son 17 yılın verileri ışığında kapsamlı bir araştırma ortaya koyan Dev Patent, illerin tüm marka sayılarını inceleyerek, yıllara ve bölgelere dağılımını analiz etti ve Türkiye’nin Marka Haritasını gözler önüne serdi.

Marka şirketlerle birlikte doğar. Bir mala ait olan ve şirketin tüm reklamlarının bu marka üstünden yapıldığı düşünülürse şirketin isminin veya konumunun önüne bile geçen markalar mevcuttur. Bu durum şirketlerin değerini arttırmaktadır. Marka tescili işte bu açıdan önemlidir. Türkiye’nin marka tescil konusunda ve ekonomik açıdan geleceğini belirlemek amacıyla Dev Patent Türk Patent Enstitüsünün verilerini açıkladı ve değerlendirdi.

MARMARA BÖLGESİ AÇIK ARA ÖNDE

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dev Patent Genel Müdürü Barış BOZKURT ; ” Marmara Bölgesi, 17 yılda toplamda yaptığı 468 bin 558 marka sayısıyla bölgeler arasında birinci oldu. Marmara Bölgesi’ni, 109 bin 448 marka başvurusunda bulunan İç Anadolu Bölgesi izledi. Türkiye’de TPE’nin verileri analiz edilerek bakıldığında marka başvurularında ilk 10’a giren illerin hepsinin büyükşehir statüsünde olduğu görülmektedir. İstanbul’un 399 bin 748 rakamıyla birinci olduğu verilere göre, Ankara 58 bin 660 marka başvurusuyla ikinci, İzmir de 47 bin 204 marka başvurusu ile üçüncü sırada yer aldı.

Marmara Bölgesi’nin Sanayi açısından en gelişmiş şehirlerinden biri olan Bursa 33 bin 282 marka tescili ile dördüncülüğe yerleşti. Ayrıca Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehri Konya, 20 bin 891 başvuruyla ilk beşte yerini aldı. Bu sırayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş şehri olan Gaziantep 20 bin 642 adet marka tesciliyle takip ederken, Antalya 18 bin 342, Kocaeli 12 bin 931, Adana 12 bin 801 ve Kayseri 11 bin 846 başvuruyla ilk onda yer aldılar. Dev Patent’in yaptığı analizde incelenen TPE verilerine göre, 1995 – 2012 yılları arasında toplamda 773 bin 292 marka başvurusu bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye 2011 yılında 120 bine yakın marka başvurusuyla Avrupa genelinde birinci olmuştur.

Marka tescili, firmaların veya ürünlerin isimlerinin bir resmi kurumda sicile kayıt ettirilerek, firmaların kendilerine ait sanayi mülkiyet hakkını almasını sağlayan önemli bir unsurdur. Firmalar markalarını tescil ettirdikten sonra bu markaları taklit edenlere karşı veya benzerini kullanmaya kalkışanlara karşı hukuki işlem yapmaya yetkilidir. Tüm bunlar göz önüne alınınca firmaların mallarını, ürünlerini tescil ettirmelerin zorunluluğu o